Language Switcher

Умови прийнятності заявок на отримання грантів

1. Щоб заявка вважалася прийнятною:

(а) вона повинна бути подана в електронну систему реєстрації до дедлайну, що зазначений в умовах конкурсу;

(б) вона має бути доступною для читання та друку.

2. Неповні заявки можуть бути не допущені до участі в конкурсі. Сюди входять необхідні адміністративні дані, опис пропозиції та будь-які підтверджуючі документи, зазначені в оголошенні про конкурс. Для визначення потенційних можливостей будуть необхідні такі підтверджуючі документи (якщо не вказано інше):

  • Резюме або опис профілю осіб, які будуть в першу чергу відповідати за проведення пропонованого дослідження та / або інноваційної діяльності;
  • Список до п'яти відповідних публікацій  та / або продуктів, послуг (у тому числі широко використовуваних баз даних або програмного забезпечення), або інші досягнення, що мають відношення до змісту конкурсу;
  • Список до п'яти відповідних попередніх проектів або заходів, пов'язаних з предметом даної заявки;
  • Опис якої-небудь значної інфраструктури та / або будь-яких серйозних об'єктів технічного обладнання, що мають відношення до пропонованої роботи;
  • Опис будь-яких третіх осіб, які не представлені в якості партнерів по проекту, але які, тим не менш, будуть сприяти роботі (наприклад, надавати кошти, обчислювальні ресурси).

3. Заявки повинні включати в себе короткий план з використання та поширення результатів, якщо інше не зазначено в умовах оголошень. Короткий план не потрібний на першому етапі для заявок двоступеневих процедур.

4. До заявок будуть застосовуватися обмеження із кількості сторінок. Обмеження будуть чітко викладені в електронній системі реєстрації заявок. Якщо кількість сторінок в представленій заявці перевищує межі, заявник отримає автоматичне попередження та йому буде рекомендовано повторно подати версію, що відповідає вимогам. Після дедлайну надлишкові сторінки в будь-яких заявках будуть автоматично помічені  «водяними знаками». Експерти, які проводитимуть оцінку, будуть ігнорувати ці зайві сторінки.

Більш детальна інформація стосовно оформлення та подачі заявки скористайтеся Посібником користувача для підготовки та подання заявки