Language Switcher

Завдання та напрями діяльності

МЕТА ТА НАПРЯМ ДІЯЛЬНОСТІ РЕГІОНАЛЬНОГО КОНТАКТНОГО ПУНКТУ В ОБЛАСТІ
«БЕЗПЕЧНА ЧИСТА ТА ЕФЕКТИВНА ЕНЕРГЕТИКА» ДВНЗ «НГУ»

Основною метою Регіонального контактного пункту ДВНЗ «НГУ» є підтримка інтеграції України у європейський науково-освітній простір і активація взаємовигідного науково-технічного співробітництва з Європейським союзом, шляхом участі українських наукових робітників у проектах рамкової програми ЄС з досліджень та інновацій «Горизонт 2020».

Головним напрямком діяльності контактного пункту ДВНЗ «НГУ» є наступне:

- Інформування наукового співтовариства щодо наукових та науково-технічних програм ЄС, у тому числі щодо поточних і наступних конкурсів, умов участі, а також можливостей та умов подання пропозицій.

- Допомога дослідникам і організаціям, зокрема, новим акторам та малим і середнім підприємствам, з метою розширення їх участі в горизонті 2020.

- Надання порад новим учасникам, зокрема, невеликим організаціям та малим і середнім підприємствам (МСП), на створення належного керівництва і правових структур в проектах з великими бюджетами та / або численними учасниками. Пояснення обсягів і умов схем фінансування, які будуть використовуватися в період до 2020 року.

- При необхідності, організація курсів та навчальних семінарів для конкретних цільових груп (МСП, університетів, комерційних організацій, жінок у науці і т.д.) або з конкретних тем (правові аспекти, умови участі, науково-дослідні та інноваційні сфери охоплені кількома конкретними завданнями і програмами, фінансові правила і т.д.).

- Надання допомоги та консультацій щодо пошуку партнерів, організації належного управління, правових та фінансових аспектів, митних процедур,та інше,в проектах, які реалізуються за участю українських партнерів.

- Підтримка зв'язку з іншими Національними контактними та Регіональними контактними пунктами в Україні та інших країн, а також з відповідними службами Європейської Комісії з питань участі в РП ЄС «Горизонт 2020»

.

 

Керівні засади (Minimum standards and Guiding principles)