Language Switcher

Список НКП України

Перелік національних контактних пунктів Рамкової програми ЄС «Горизонт 2020» за тематичними напрямами

Назва регіонального контактного пункту за тематичним напрямом

Установа/організація/підприємство, 
на базі якої створено РКП

Керівник
регіонального
контактного пункту

Контактні дані

Національний координатор національних контактних пунктів

 

Міністерство освіти і науки України

Шаповал 
Стелла Степанівна

Stella Shapoval

Deputy Head of the International
Cooperation and European Integration
Department, Ministry of Education and

Science of Ukraine
16 Shevchenko Blvd., Kyiv, Ukraine,
01601

Tel.: +380442878233
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Національна академія наук України

Дубинський
Єгор Петрович

Yegor Dubynskyi

Adviser to the Vice President
The National Academy of Sciences of Ukraine

54, Volodymyrska St., Kyiv, Ukraine 01601
Tel: +380919123161
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Доступ до фінансування

Міністерство освіти і науки ДП «Центр науково-технічної інформації га сприяння інноваційному розвитку України» Національний інформаційний центр зі співробітництва з ЄС у сфері науки та технологій

Коваль 
Олена Віталіївна

National Information Center for Ukraine-EU S&T cooperation 180Antonovycha St., Kyiv, Ukraine, 03680,Room801 Tel/fax:+380445290332
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Юридичні та фінансові аспекти

Міністерство освіти і науки ДП «Центр науково-технічної інформації та сприяння інноваційному розвитку України» Національний інформаційний центр зі співробітництва з €С у сфері науки та технологій

Коваль 
Олена Віталіївна

Olena Koval

National Information Center for Ukraine-EU S&T cooperation 180Antonovycha St., Kyiv, Ukraine, 03680,Room801 Tel/fax:+380445290332
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Дії Марі Кюрі для розвитку навичок, навчання та кар'єри

Національний університет «Львівська політехніка»

Лазько
Галина Вікторівна

Halyna Lazko

Iviv Polytechnic National University 12Stepan Bandera St., Lviv, Ukraine, 79013

Tel.:+380322582746 E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Донецький національний університет

Савкевич Олексій

Oleksiy Savkevych, Donetsk National University 21600-richa St., Vinnytsa, Ukraine, 21021
Tel: +380634777620, +380504715448
E-mail:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Одеський національний університет ім. І. І. Мечнікова

Степанова
Тетяна Юріївна

Tetyana Stepanova

Odessa I.I.Mechnikov National University

2 Dvoryanska St., Odesa, Ukraine, 65082

Tel.: +380487317151; +380487023113 
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Web-site: horizon.onu.edu.ua

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Усатенко
Галина Олегівна

Galyna Usatenko

Taras Shevchenko National University of Kyiv
64/13, Volodymyrska St., Kyiv, Ukraine, 01601 Tel./fax: +380442393240
E-mail: 
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Центр інтелектуальної власності та передачі технологій НАН України

Шахбазян
Карина Суренівна

Karina Shakhbazyan Center for intellectual property and technology transfer of NASU 54 Volodymyrska St., Kyiv, Ukraine. 01601
Tel.: +380442396759 E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Європейські дослідницькі інфраструктури

Інноваційний центр НАН України

Гороховатська
Марина Ярославівна

Maryna Gorokhovatska innovation center of NASU 54 Volodymyrska St., Kyiv, Ukraine, 01601

Tel.: +380442396498 E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Нанотехнології, сучасні матеріали та передові промислові виробництва

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАІН України

Чернишов
Леонід Іванович

Leonid Chernyshev
I.M.Frantsevich Insitute for problems of Material Sciences of NASU
3 Krzhizhanovskogo St., Kyiv,
Ukraine, 03680
Tel.: +380444242073
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (Івано-Франківськ)

Коцюбинський
Володимир Олегович

Kotsiubynskyi Volodymyr

Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

57 Shevchenko St., Ivano-Frankivsk, Ukraine, 76018 Telefax: +380973803959, +380342231574

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Національний технічний університет «Харківський політехнічний університет»

Хрипунов
Геннадій Семенович

Khrypunov Gennadiy National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute» 21 Frunze St., Kharkiv, 61002, Ukraine- Tel.: +380577315691
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Здоров'я, демографічні зміни та добробут

Національний науковий центр з медико-біотехнічних проблем НАН України

Смалько
Петро Якович

Peter Smalko

National Scientific Centre for Medical and Biotechnical Research of N ASU 54 Volodymyrska St., Kyiv, Ukraine, 01601

Tel.: +380442396623
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ужгородський національний університет

Симочко
Таїсія Михайлівна

Tayisiya Symochko Uzhhorod National University 46, Pidgirna St., Uzhhorod, Ukraine, 88000
Tel. :+380503729950
E-mail:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Web-site: http://ncp-uzhnu.net.ua/

Харчова безпека,
стале сільське господарство, морські 
дослідження та біоекономіка

Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України

Красилснко
Юлія Андріївна

Julia Krasylenko

Institute of Food Biotechnology and Genomics of NASU 2A Osipovskaya St., Kyiv, Ukraine. 04123

Tel.: +380674096292 
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ужгородський національний університет

Симочко
Таїсія Михайлівна

Tayisiya Symochko Uzhhorod National University 46, Pidgirna St., Uzhhorod, Ukraine. 88000

Tel.:+380503729950 E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Одеський національний університет ім. І.І. Мечнікова

Степанова
Тетяна Юріїв на

Tetyana Stepanova

Odessa I.I.Mechnikov National University 

2 Dvoryanska St., Odesa, Ukraine, 65082

Tel.: +380487317151; +380487023113
E-mail:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Web-site: horizon.onu.edu.ua

Безпечна, чиста та ефективна енергетика

Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України

Терелін
Андрій Анатолійович

Andriy Tarelin A.M. Pidgorny Institute for Mechanical Engineering Problems of NASU

2/10 Dmytra Pozharskoho St., Kharkiv, Ukraine, 61046 Tel.: +380573494721 E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Карпаш
Максим Олегович

Воронич
Артур Романович

Maksym Karpash Artur Voronych

Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas

15 Karpatska St., Ivano-Frankivsk, Ukraine, 76019
Tel.: +380342242002
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Archy.bear@gmail .com

Полтавський національний технічний університет

Клименко Юлія

luliia Klymenko

Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University 24 Pershotravneva Avenue, Poltava, Ukraine, 36011 Tel.: +380053 256 9894 +380053 2273321 E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Web: http://2020.pntu.edu.ua

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Ульєв
Леонід Михайлович

Ieonid Ulyev

National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute» 21 Frunze St., Kharkiv, 61002, Ukraine Tel.: +380577076(H) 1 E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Обдаровані, інноваційні та безпечні суспільства

Центр досліджень науково- технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України

Кот
Ольга Вікторівна

Olga Kot

G. M. Dobrov Center for Studying R&D Potential and Science History of NASU

60 Taras Shevchenko boulevard, Kyiv, Ukraine, 01032 Tel.: +380444821478

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Національний університет «Києво - Могилянська академія»

Чемоданова
Олена Сергіївна

Chemodanova Olena

National University of Kyiv-Mohyla Academy

2 Skovorody St., Kyiv, Ukraine, 04655
Tel.: +380501639287 TclVfax: +380444636974
E-mail: 
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Малі та середні підприємства

Львівський державний центр науки, інновацій та інформатизації

Кульчицький
Іван Іванович

Ivan Kulchytskyy Lviv State Centre of Science, Innovations and Informatization 57, V Tchornovil St., Lviv, Ukraine, 79058

Tel.: +380509292396 E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Клімат та ефективність 
використання ресурсів,
включаючи сировинні магеріали

 

Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут»

Огородник
Євген Анатолійович

Evgen Ogorodnyk National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute» 37 Peremohy Ave, Kyiv, Ukraine, 03056

Tel.: +380444068475 E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Одеський національний університет ім. І.І. Мечнікова

Степанова
Тетяна Юріївна

Tetyana Stepanova

Odessa I.I.Mechnikov National University
2 Dvoryanska St., Odesa, Ukraine, 65082

Tel.: +380487317151, +380487023113
E-mail:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Web-site: horizon.onu.edu.ua

Донецький національний університет

Древаль
Костянтин Григорович

Kostyantyn Dreval Donetsk National University 21 600-richa St., Vinnytsa, Ukraine, 21021

Tel.: +380 98 750 34 37, +380 63 477 76 20
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова

Шульга
Наталія Іванівна

Nataliya Shulga

National Pedagogical Dragomanov University

Pirogova Str. 9, Kyiv, Ukraine 01601

Tel:+38 044 2341108 +38 044 2341108 
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Європейська Рада досліджень

Інститут молекулярної біології та генетики НАН України

Міщук
Яніна Ромуальдівна

Yanina Mishchuk Institute of Molecular Biology and Genetics of National Academy of Sciences of Ukraine 150 Zabolotnogo St., Kyev -143, Ukraine, 03680 Tel.: +380 44 526 11 69
Fax: +380445260759 +380501777670
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Майбутні і нові технології

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Усатенко
Галина Олегівна

Galyna Usatenko

Taras Shevchenko National University of Kyiv

64/13, Volodymyrska St., Kyiv, Ukraine, 01601 Tel./fax: +380442393240
E-mail :galЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Розумний, екологічно чистий, інтегрований транспорі

Національний аерокосмічний університет ім.М.Є. Жуковською «Харківський авіаційний інститут»

Рибальченко
Ігор Анатолійович

Igor Rybalchenko National Aerospace University «Kharkiv Aviation lnstitute» 17 Chkalova St., Kharkiv, Ukraine, 61070

Tel.: +380577884060;
+380577884022
E-mail:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.www.khai.edu

Національний транспортний університет

Дмитріев
Микола Миколайович

Mykola Dmytriev National Transport University 1Suvorova St., Kyiv, Ukraine, 01010
Tel.: +380442808448

E-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Інформаційні та комунікаційні 
технології

Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут»

Шукаєв
Сергій Миколайович

Sergiy Shukayev National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute» 37 Peremohy Ave, Kyiv, Ukraine. 03056

Tel.: +380444068019 E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Ткачук
Микола В'ячеславович

Mykola Tkachuk

National Technical University
«Kharkiv Polytechnic Institute»
21 Frunze St. Kharkiv, Ukraine, 61002
Tel.: +380577076086
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Громадська організація «Агенція європейських інновацій»

Кульчицький
Іван Іванович

Ivan Kulchytsky

GO Agency Of European Innovations 57 V. Tehornovil Str., Lviv, Ukraine. 79058

Tel.: +380509292396 E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Космос

Державне космічне агентство України

Харитонова
Олена Олександрівна

Olena Kharytonova

State Space Agency of Ukraine (SSAU)
8 Moskovska St., Kyiv, Ukraine. 01010
Tel.: +380442816204 E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Українська астрономічна асоціація

Вавилова
Ірина Борисівна

Iryna Vavilova

Ukrainian Astronomical Association (UAA)
3 Observatorna St., Kyiv, Ukraine, 04053
Tel.: +380953945784 E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Безпечні суспільства, захист свобод і безпека громадян Європи

Національний університет «Києво - Могилянська академія»

Чемоданова
Олена Сергіївна

Chemodanova Olena

National University of Kyiv-Mohyla Academy

2 Skovorody St, Kyiv, Ukraine, 04655
Tel.: +380501639287 Telefax; +380444636974
E-mail: 
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Об'єднаний 
дослідницький центр

Національна академія наук України

Дубинський
Єгор Петрович

Yegor Dubynskyi

Adviser to the Vice President The National Academy of Sciences of Ukraine

54, Volodymyrska St., Kyiv, Ukraine 01601
Tel: +380919123161
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.