Language Switcher

Теми конкурсів

Теми конкурсів за напрямком «Безпечна, чиста та ефективна енергетика» сфокусовані на  головних пріоритетах:
 
  • Енергоефективність
ЄС прагне поступово зменшити споживання первинної енергії до 2020 року і 2030 році науково-дослідні і демонстраційні заходи у рамках цієї області будуть зосереджені на будівлях, промисловості, опаленні та охолодженні, малих і середніх підприємствах і енергетичних продуктах і послугах, інтеграції ІКТ та співпраці з телекомунікаційним  сектором.
 
  • Низьковуглецеві  технології
Важливо розробити і вивести на ринок доступні, рентабельні і ресурсо-ефективні рішення для декарбонізації системи енергетичних технологій на стійкій основі, надійного енергопостачання і довершення внутрішнього енергетичного ринку. Науково-дослідна діяльність у цій галузі буде охоплювати: фотогальваніку, концентровану сонячну енергію, енергію вітру, енергію океану, гідроенергетику, геотермальну енергію, поновлювані джерела опалення та охолодження, зберігання енергії, біопалива та альтернативні  види палива, уловлювання і зберігання вуглецю.
 
  • Розумні Міста і Співтовариства
Сталий розвиток міських районів є проблемою ключового значення. Це вимагає нових, ефективних і зручних технологій і послуг, зокрема, в таких галузях, як енергетика, транспорт і ІКТ. Тим не менш, для рішення потрібні комплексні підходи, як з точки зору наукових досліджень і розробки передових технологічних рішень, а також перегрупування. Фокусування на темі технологій розумних міст призведе до промислових масштабах рішень з високим ринковим потенціалом.
 
  • SME інструмент
 
Більше інформації про Робочу Програму та теми конкурсів за напрямком  «Безпечна, чиста та ефективна енергетика»: