Language Switcher

EE 16 – 2014/2015: Організаційні інновації для підвищення енергетичної ефективності в промисловості

Кафедра
Автоматизації та комп’ютерних систем
Відповідальна особа
В.В. Ткачов
Програмна секція
Безпечна, чиста та ефективна енергетика
Конкурс
Енергоефективність
Тема
EE 16 – 2014/2015: Організаційні інновації для підвищення енергетичної ефективності в промисловості
Тип акції
Акція координації та підтримки
Короткий опис
Інформаційні технології, що застосовуються на промисловому обладнанні нового покоління, характеризуються значним насиченням засобами виміру різних фізичних величин. Але відсутність необхідних алгоритмів обробки та аналізу інформації про зміну контрольованих фізичних величин в процесі роботи обладнання призводе до того, що режими його роботи є енергетично неефективними через людський фактор. Реалізація проекту дозволить створити систему підтримки прийняття рішень, що визначає та відстежує енергоефективні режими роботи обладнання на основі ідентифікації фізичних процесів, які протікають в системі «привод машини – виконавчий орган – зовнішня середа», за допомогою інтелектуальної цифрової обробки інформаційних сигналів
Дата відкриття
10/12/2014
Кінцевий строк
04/06/2015